ACF-50

I lager.

199 kr


ACF-50 

Anti Corrosion Formula  

ACF-50

  • Skyddar
  • Penetrerar
  • Smörjer

Vad är det?
ACF-50 (anti-korrosion formel) är en flygindustriprodukt som nu är tillgänglig för motorcyklister. Det flygtekniska godkännandet är MIL-SPEC 81.309 typ II och III, vilket innebär att den är godkänd för  järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller, elektriska system och elektroniska komponenter.

Det är en mycket sofistikerad typ av "tunnfilms" vattenundanträngande produkt avsedd som ett
korrosionsskyddande komponent och för hårda miljöförhållanden i samband flygverksamhet med den extra fördelen att det kommer att avsluta eller förhindra fortsatt korrosion (har en 12 till 18 månaders varaktighet). Är också en
mycket effektivt penetrant utan att lösgöra beläggningar (katastrofalt på ett flygplan) och är ett utmärkt smörjmedel
utan högtryck (HP), vax, silikon eller teflon tillsatser som tätar i fukt och därmed förhindrar korrosionsprocessen. Är
förbyggande, varken passiv eller vaxartad, förenlig med plast och de flesta gummi. Är extremt ekonomisk att
använda samt innehåller inte något vatten.

Användning på motorcyklar är mycket motsvarande på flygplan. Sprutas på strukturer, leder och svetsar, under
tanken, under sitsen, ram och styrhuvudesområde (där korrosion förekommar obemärkt), under paneler och på
dolda delar av motor, kylare, motorblock, gafflar, bromssok och hjul. Var som helst på cykeln eftersom korrosion och
strukturella degenerationer förhindras aktivt. Där korrosion redan är befintlig hämmas ytterligare process genom att
isolera och elektriskt "stänga av" korrosiospunkter. Kommer också att penetrera runt bultar, skruvar och beslag för
att skydda dem och förhindra angrepp.
Utsatta motorblock, växellådshus, swingarmar, gafflar och andra utsatta delar gynnas av ACF-50: s
tunnfilmsteknologi genom att inte korrodera, bibehålla utseende och blir enklare att rengöra efter en tur i salt miljö.
Fungerar också utmärkt på svarta täckplastdetaljer utan att lämna rester av silikon.
Skyddar elektriska kopplingar och komponenter samt förhindrar korrosion som orsakar höga motstånd. Detta gäller
för kretskort och elektronik samt datoriserade tändnings- och bränslestyrenheter och deras
multikontaktanslutningar. Strömbrytare, manöverenheter och spakar kommer alla att smörjas och skyddads mot
korrosion. Elekriska stift och anslutningar drar nytta av ACF-50 direkt på ytorna.

Vad händer egentligen? Med regelbundna appliceringar görs underhållet enklare och sparar pengar, samt gör cykeln
lättare att rengöra, bibehåller utseendet, förhindrar yt/strukturella/elektriskt korrosionsrelaterade fel vilket ökar
tillförlitligheten och som bibehåller cykelns värde.

Hur använder du den! Utformad för flygplan och med en icke brandfarlig drivgas. Vid kyla sprutas oljan ut som
raklödder. Håll behållaren varm och skaka den ordentligt innan användning för att aktivera drivmedlet. Applicera
tunn beläggning eller dimma om du kan, tillräckligt för att täcka ytan. Medlet sprider sig lätt så viss försiktighet
rekommenderas nära bromsar, använda då gärna en preparerad trasa istället. Under tanken och andra dolda
områden bihålls skydd upp till ett år (minst ett år i kontakter och brytare). Utsatta områden som gafflar, motorns
framsida, hjul och bromssok, återbehandlas vid behov. Du kan se att ytan fortfarande har en beläggning av ACF-50,
eftersom vatten kommer att "pärla" sig på ytskiktet.